O’Connor, Feargus Edward

O’Connor [əukɔ'nə], Feargus Edward, irski političar (Connorville, grofovija Cork, 18. VII. 1794London, 30. VIII. 1855). Istaknuti vođa čartističkoga pokreta. Od 1847. postao je prvi radnički vođa u Donjem domu britanskog Parlamenta. Na početku radikalni irski političar, član Parlamenta kao zastupnik Corka (1832–35), potom pristupio engleskom čartizmu, i to njegovoj radikalnoj frakciji (Stranka fizičke sile). Sjajan govornik i publicist, izdavao novine Northern Star (1837–52). Pod njegovim utjecajem čartizam je prerastao u prvi organizirani radnički pokret. God. 1838. bio je osnivač i vođa Velikoga sjevernoga saveza čartista, a u ime Trećega čartističkoga konventa (1848) predao je u Parlamentu peticiju s približno pet milijuna potpisa. Djelomično zbog psihičkog poremećaja, njegov utjecaj oslabio je nakon 1848.

Citiranje:
O’Connor, Feargus Edward. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 11. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44689>.