STRUKE:

Okuma Shigenobu

Okuma Shigenobu, japanski političar (Saga, 11. III. 1838Tokyo, 10. I. 1922). Jedan od vođa reformnoga pokreta Meiji za osuvremenjivanje Japana (1867–68). Tražio je uvođenje parlamentarnoga sustava po britanskom uzoru. Kao ministar financija (1873–80) modernizirao je japanski financijski sustav. Bio je osnivač i predsjednik (1882–84) Napredne stranke, a poslije (1896) zajedno s T. Itagakijem pokretač Konstitucionalne stranke. God. 1888–89. i 1896–97. bio je ministar vanjskih poslova. Kao predsjednik vlade 1896. i 1914–16. potvrdio je ulazak Japana u I. svjetski rat na strani Velike Britanije i, formuliranjem »21 zahtjeva«, pripremio japanski prodor u Kinu.

Citiranje:
Okuma Shigenobu. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44977>.