STRUKE:

Ostrogorski, Georgij

Ostrogorski (Ostrogorskij) [astrago'rsk’ij], Georgij, ruski bizantolog (Sankt Peterburg, 19. I. 1902Beograd, 24. X. 1976). Klasičnu gimnaziju završio u rodnome gradu, sveučilišne studije u Heidelbergu i Parizu, a doktorski studij 1927. u Breslauu (danas Wrocław). Predavao je bizantsku povijest na Sveučilištu u Breslauu (1928–33), a potom kao sveučilišni profesor na Katedri za bizantsku povijest Filozofskoga fakulteta u Beogradu. God. 1948. utemeljio je Bizantološki institut pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Od 1946. izvanredni, a od 1948. redoviti član Srpske akademije nauka i umetnosti. Jedan je od najistaknutijih suvremenih bizantologa, koji u mnogobrojnim radovima obrađuje političke, gospodarske i religijske probleme Bizantskoga Carstva i društva, posebno u vezi s poviješću južnih Slavena. Najznačajnije mu je djelo Povijest Bizanta (Geschichte des byzantinischen Staates, 1940), prevedeno na nekoliko svjetskih jezika.

Citiranje:
Ostrogorski, Georgij. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=45806>.