STRUKE:

Paasikivi, Juho Kusti

Paasikivi [pα:'si~], Juho Kusti, finski političar (Tampere, 27. XI. 1870Helsinki, 14. XII. 1956). Studirao pravo i povijest na sveučilištima u Stockholmu, Uppsali i Leipzigu. Zastupnik u parlamentu (1907–09) i ministar financija (1908–09) ruskoga Velikoga vojvodstva Finske, a nakon I. svjetskog rata prvi premijer neovisne Finske (1918). Kao finski predstavnik sklopio je 1920. mirovni sporazum sa SSSR-om u Tartuu (Estonija). U više je navrata politikom prijateljstva prema SSSR-u postigao za Finsku povoljnije mirovne ugovore. Tijekom 1920-ih i prve polovice 1930-ih djelovao kao bankar, potom se polovicom 1930-ih politički ponovno aktivirao. Bio je finski predstavnik u Stockholmu (1936–39) i Moskvi (1940–41), a nakon II. svjetskog rata premijer (1944–46) i predsjednik (1946–56) Finske.

Citiranje:
Paasikivi, Juho Kusti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46051>.