STRUKE:

Palaveršić, Drago

Palaveršić, Drago, hrvatski agronom (Antofagasta, Čile, 16. V. 1912Zagreb, 11. XI. 1991). Najuspješniji oplemenjivač kukuruza u Hrvatskoj nakon II. svjetskog rata. Diplomirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu (1940). Godine 1946. u Zavodu za ratarstvo u Botincu započeo rad na oplemenjivanju pšenice i soje, a 1947. utemeljio program selekcije linijskih hibrida kukuruza. Prvi je u oplemenjivačke programe uveo umjetnu infekciju i istraživanje otpornosti prema bolestima lista biljke. Oplemenjivanje kukuruza specijalizirao je u SAD-u (1953., 1960., 1971. i 1975). Tijekom svojega rada stvorio je šezdesetak linija hibrida kukuruza. Iz američkih linija stvorio je i prvi jugoslavenski hibrid kukuruza Bc 590, koji je u proizvodnji potisnuo američke hibride. Godine 1973–75. bio je predsjednik Sekcije za kukuruz Južnoga komiteta Europskog udruženja za istraživanje uzgoja bilja (European Association for Research on Plant Breeding, akronim EUCARPIA). Sam i sa suradnicima objavio je 45 znanstvenih i stručnih radova. Nagrađen je nagradom »Nikola Tesla« (1964).

Citiranje:
Palaveršić, Drago. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46207>.