TRAŽI DALJE:
STRUKE:

pandur

pandur (madž. pandúr < slav. pǫdar, prema pǫditi: tjerati, rastjerivati) (također bandur), naziv za stražara u službi hrvatskih i madžarskih feudalaca; spahijski, vlasteoski pandur. Pandurima su se nazivali i pripadnici naoružanih postrojba na slavonskim vlastelinstvima u XVII. i XVIII. st., koji su održavali red i djelovali na suzbijanju hajdučije. U austrijskoj vojsci panduri se prvi put spominju u Ratu za španjolsku baštinu (1701–14), ali su se neustrašivošću i hrabrošću pročuli u Ratu za austrijsku baštinu (1740–48) u Pandurskom korpusu, što ga je 1740. osnovao barun Franjo Trenk. On ih je novačio među slavonskim i srijemskim kmetovima, podunavskim i posavskim krajišnicima te pomilovanim hajducima. Umjesto plaće panduri su imali pravo na ratni plijen. Bili su pretežito pješaci, ali i konjanici, odjeveni na »turski način«, a pratila ih je tzv. turska banda od 12 muzikanata, jedna od prvih vojnih glazbi takve vrste u Europi. Kao lake postrojbe imali su posebne zadatke: zasjede i prepadi na komunikacijama i linijama opskrbe, napadi na stožere, hvatanje glasnika, prikupljanje informacija, izviđanje, prodor pri opsadama, forsiranje rijeka, borbe u prethodnici i zaštitnici, uznemirivanje protivnika. U tom ratu pokazali su svoju vještinu, ali su zbog pljački i paleža stekli loš glas. Trenkov Pandurski korpus imao je 1000 pandura, a 1744. povećan je na 2500 pandura i 130 konjanika. Nakon Trenkova uhićenja 1745. korpus je bio preustrojen u regularnu 53. linijsku pukovniju austrijske vojske, koja je novačena na području Slavonije.

U Rusiji je od doseljenih Srba iz Vojne krajine 1752. bila ustrojena pješačka Pandurska pukovnija. Istaknula se u Sedmogodišnjem ratu (1756–63), a 1764. preustrojena je u Jelizavetgradsku konjaničku pukovniju.

Nakon okupacije BiH 1878. vlasti Austro-Ugarske Monarhije ustrojile su Pandurski korpus, koji je sudjelovao u gušenju bosanskohercegovačkog ustanka.

Citiranje:
pandur. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46402>.