TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Pavao V.

Pavao V. (pravo ime Camillo Borghese), papa od 1605. do 1621 (Rim, 17. IX. 1552Rim, 28. I. 1621). Potomak plemićke sienske obitelji, studirao pravo u Padovi i Perugi, rimskim kardinalom-vikarom imenovan 1596. Poticao misije i osnutak novih kongregacija. Proveo odluku Tridentskoga koncila u vezi sa stanovanjem svećenika u župi. Kada je Mletačka Republika odbila izuzeti svećenike od jurisdikcije svjetovnoga suda, stavio ju je pod interdikt 1606; izopćenje je dokinuto 1607. posredovanjem francuskoga kralja Henrika IV. Osudio prisegu na vjernost koju je engleski kralj Jakov I. zahtijevao od svojih podanika, a koja je značila odmazdu prema katolicima. Naredio G. Galileiju da odustane od obrane Kopernikovih ideja o heliocentričnom sustavu (1616). Financirao završne radove na bazilici sv. Petra u Rimu.

Citiranje:
Pavao V.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47087>.