TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Peano, Giuseppe

Peano [pea:'no], Giuseppe, talijanski matematičar i logičar (Spineta, 27. VIII. 1858Torino, 20. IV. 1932). Poznat po svojoj kritici osnova aritmetike s logičkoga stajališta. U vezi s logičkim razmatranjem aritmetike, Peano je popularizirao Dedekindove aksiome prirodnih brojeva, koji se otada zovu Peanovim aksiomima (1891). Poznata je također njegova konstrukcija krivulje koja prolazi svim točkama nutrine kvadrata, tj. neprekidne funkcije sa skupa realnih brojeva kojoj je područje vrijednosti cijela nutrina nekoga kvadrata (Peanova krivulja).

Citiranje:
Peano, Giuseppe. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47225>.