TRAŽI DALJE:
STRUKE:

pedofilija

pedofilija (ped-1 + -filija), psihoseksualni poremećaj spolne sklonosti odrasle osobe prema djeci pretpubertetske dobi. Uzroci su najvjerojatnije biološki (neadekvatan neurološki razvoj), često potpomognuti socijalnim (seksualni i drugi oblici zlostavljanja tijekom pedofilova odrastanja) i psihološkim činiteljima (psihički poremećaji, ovisnosti o drogi i alkoholu i dr.), a simptomi se najčešće suzbijaju različitim oblicima psihijatrijske terapije, katkad i drugim metodama liječenja. Pedofiliju je prvi opisao Richard von Krafft-Ebing, dok je stajalište o njezinoj neizlječivosti iznio švicarski neuropsihijatar Auguste Forel, nazvavši poremećaj pederozom (lat. pederosis).

Premda dijele određene sličnosti, pedofiliju valja razlikovati od ostalih seksualnih sklonosti prema mlađim i starijim maloljetnicima: hebefilije (sklonost prema djeci pubertetske dobi), efebofilije (prema starijim adolescentima) te pederastije. Na pedofiliju se kaznenopravno reagira zaštitom djece od spolnoga zlostavljanja, iskorištavanja i zlouporabe, sudjelovanja u snimanju dječje pornografije, mamljenja na internetu i dr. Zaštita djece uvrštena je u niz međunarodnih konvencija (Konvencija UN-a o pravima djeteta, Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji i pornografiji, Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja i dr.).

Citiranje:
pedofilija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47290>.