STRUKE:

Perry, Ralph Barton

Perry [pe'ri], Ralph Barton, američki filozof (Poultney, 3. VII. 1876Cambridge, Massachusetts, 22. I. 1957). Bio je profesor filozofije na Harvardovu sveučilištu (1902–46), a 1946. postao je profesor emeritus. Radikalno je kritizirao idealizam i zauzimao se za »novi realizam«, nadovezujući se na pragmatizam W. Jamesa. Dao je značajan prinos u području aksiologije te u neorealističkoj gnoseologiji i biheviorističkoj psihologiji. Dobio Pulitzerovu nagradu za djelo Mišljenje i karakter Williama Jamesa (Thought and Character of William James, I–II, 1935). Glavna djela: Novi realizam (The New Realism, 1912), Opća teorija vrijednosti (General Theory of Value, 1926), Puritanizam i demokracija (Puritanism and Democracy, 1944), Ljudskost čovjeka (The Humanity of Man, 1956).

Citiranje:
Perry, Ralph Barton. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47731>.