Petar II. Aleksejevič

Petar II. Aleksejevič (Alekseevič), ruski car od 1727 (Sankt Peterburg, 23. X. 1715Moskva, 29. I. 1730). Sin Aleksejev i unuk Petra I. Aleksejeviča. Naslijedio je svoju maćehu caricu Katarinu I. Bio je pod skrbništvom A. D. Menšikova, a kada je ovaj bio prognan, došao je pod utjecaj porodice Dolgoruki. Stvarnu je vlast obnašalo Vrhovno tajno vijeće. Smrću Petra II. izumrla je dinastija Romanov u muškoj liniji.

Citiranje:
Petar II. Aleksejevič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47847>.