STRUKE:

Petrus de Cruce

Petrus de Cruce [pe'trus ~ kru'ce] (latinizirano; francuski Pierre de la Croix), francuski skladatelj, pjevač i glazbeni teoretičar. Djelovao potkraj XII. i početkom XIII. stoljeća. Studirao je na Pariškom sveučilištu, a 1301–02. djelovao je na dvoru biskupa od Amiensa. Autor je tonarija Tractatus de tonis, 1298. skladao je jednoglasni oficij Ludovicus decus regnancium za kapelu kraljevske palače u Parizu te nekoliko višeglasnih skladbi. Posebno je zaslužan za inovacije na polju višeglasne notacije, u koju je uveo podjelu osnovne vremenske jedinice. Poseban tip troglasnoga moteta dobio je po njemu ime »petronijanski motet«.

Citiranje:
Petrus de Cruce. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48021>.