Philippide, Alexandru

Philippide [filipi'de], Alexandru, rumunjski jezikoslovac (Bârlad, 1. V. 1859Iaşi, 12. VIII. 1933). Nakon studija na sveučilištu u Iaşiu, upotpunio je studije iz fonetike, klasične filologije i romanistike na sveučilištu u Halleu (1888–90) kod vodećih njemačkih profesora. Od 1893. predavao na prvoj katedri filologije u Rumunjskoj, koja je bila osnovana u Iaşiu, gdje je stvorio filološku školu. Među njegovim mnogobrojnim filološkim i lingvističkim studijama i knjigama ističe se golemo djelo Podrijetlo Rumunja (Originea Românilor, I–II, 1925–28), u kojem je svestrano i potanko, savjesno i nepristrano nastojao proučiti sve tada dostupne relevantne jezične i povijesne izvore koji mogu nešto reći o vremenu i mjestu nastanka rumunjskoga jezika i rumunjskoga naroda.

Citiranje:
Philippide, Alexandru. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48077>.