TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Pio II.

Pio II. (pravo ime Enea Silvio Piccolomini [pik:olɔ:'~]), papa od 1458. do 1464 (Corsignano, današnja Pienza, 18. X. 1405Ancona, 14. VIII. 1464). Bio je poznat humanist, latinski pjesnik (Aeneas Silvius) i povjesničar, sve do 1446. živio je svjetovnim životom ondašnjega humanista. Imao je značajnu ulogu na Baselskom koncilu (tajnik kardinala Domenica Capranice, a potom i protupape Feliksa V., 1439), gdje je zastupao koncilijaristička stajališta. Od 1442. na dvoru cara Fridrika III. u Beču kao carev osobni tajnik i dvorski pjesnik. Zaređen 1446., bio je imenovan tršćanskim biskupom 1447., sienskim 1450., a kardinalom 1456. Kada je izabran za papu, protivio se koncilijarizmu i nastojao ujediniti kršćanske vladare u borbi protiv Osmanlija; 1464. stavio se na čelo vojne, no za vrijeme priprema je umro. Sabrana djela, uključujući i Komentare o djelovanju Baselskog koncila (De gestis Concilli Basiliensis commentariorum libri II) objavljena su mu 1551 (Sveukupna djela – Opera omnia).

Citiranje:
Pio II.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48313>.