pirofosfataza, anorganska

ilustracija
PIROFOSFASTAZA, ANORGANSKA

pirofosfataza, anorganska (piro- + fosfataza) (difosfat-fosfohidrolaza), enzim koji katalizira hidrolizu anorganskoga difosfata (pirofosfata) u fosfat (→ hidrolaze). To je biološki iznimno važan enzim jer odstranjuje difosfate, koji nastaju kao sporedni produkti u mnogobrojnim biosintetskim reakcijama, čime se kemijska ravnoteža tih reakcija pomiče u smjeru sinteze. Primjeri su takvih reakcija biosinteza nukleinskih kiselina i bjelančevina, aktiviranje aminokiselina, masnih kiselina i šećera, te većina drugih metaboličkih reakcija u kojima sudjeluje ATP. (→ adenozin)

Citiranje:
pirofosfataza, anorganska. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48397>.