TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Pitt, William

ilustracija
PITT, William
ilustracija1ilustracija2

Pitt [pit], William (zvan Pitt Mlađi), britanski političar (Hayes, Kent, 28. V. 1759London, 23. I. 1806). Sin W. Pitta Starijega. S 22 godine postao ministar financija, a s 23 (1783) premijer britanskoga kralja Đure III. Modernizirao način rada i organizaciju vlade. God. 1784. proveo zakon o Indiji kojim je ustanovljen državni nadzor nad Istočnoindijskom kompanijom. Kao sljedbenik A. Smitha proveo neke mjere liberalizacije gospodarstva, a razmišljao je i o reformi izbornoga zakona. God. 1786. sklopio je trgovački sporazum s Francuskom o sniženju carina i omogućio prodor britanske robe na kontinentalno tržište. Nakon ulaska u rat protiv Francuske 1793., bile su zaustavljene sve unutarnje reforme, a sva je pozornost bila posvećena ratu i vanjskoj politici; pri tom je cilj bio vratiti ravnotežu na kontinentu i proširiti britansku kolonijalnu moć na račun Francuske. Nakon gušenja ustanka u Irskoj (1798–99) prisilio je irski parlament na uniju (1800), pa je Irska izgubila državnu autonomiju (i parlament), ali su za uzvrat njezini predstavnici u britanskom Parlamentu mogli biti i katolici. Kada je Đuro III. odbio dati politička prava katolicima, Pitt je 1801. dao ostavku. God. 1804–06. ponovno je bio premijer, a 1805. glavni organizator Treće europske koalicije protiv Napoleona I. Bonapartea.

Citiranje:
Pitt, William. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48499>.