STRUKE:

Ayer, Alfred Jules

Ayer [62656ə], Alfred Jules, britanski filozof (London, 29. X. 1910London, 27. VI. 1989). Jedan od glavnih predstavnika analitičke filozofije, napose logičkoga pozitivizma. Diplomirao je filozofiju 1933. na Sveučilištu Oxford (Christ Church) na kojem je i predavao (1933–40), a za II. svjetskoga rata radio je u britanskoj obavještajnoj službi. Nakon rata predavao je filozofiju uma na University College London (1946–59) te ponovno na Sveučilištu Oxford (New College) do umirovljenja 1978. godine. Nakon završenoga studija boravio je na Sveučilištu u Beču gdje se upoznao s logičkim pozitivizmom Bečkoga kruga (→ novopozitivizam). U jednoj od najutjecajnijih filozofskih knjiga XX. stoljeća Jezik, istina i logika (Language, Truth and Logic, 1936) Ayer pokazuje utjecaj empirizma Georgea Berkeleyja i Davida Humea te logičkoga pozitivizma Bečkoga kruga, a napose Ludwiga Wittgensteina i Bertranda Russella, no razvija svoj smjer mišljenja. Polazi od načela provjerljivosti (verification principle) prema kojem svaki empirijski iskaz nije smislen ako se ne utvrdi njegova istinitost ili neistinitost (pogrešnost). Riječ je o verifikacionističkoj teoriji značenja za koju su svi vrijednosni sudovi, poput metafizičkih, teologijskih, etičkih ili estetičkih besmisleni (nonsens) jer se ne mogu provjeriti (verificirati). S jedne strane, budući da ne podliježe empirijskoj verifikaciji, religija nije neistinita, nego je besmislena, a s druge, svijet nije moguće spoznati razumom (racionalizam) jer se njime spoznaju samo matematičke i logičke tautologije neovisne o činjeničnome sadržaju. Stoga se jedino empirijskim putem može provesti verifikacija činjenica. Ostala važnija djela: Temelji empirijske spoznaje (The Foundations of Empirical Knowledge, 1940), Mišljenje i značenje (Thinking and Meaning, 1947), Problem spoznaje (The Problem of Knowledge, 1956), Izvori pragmatizma (The Origins of Pragmatism, 1968), Russell i Moore: analitičko nasljeđe (Russell and Moore: The Analytical Heritage, 1971), Russell (1972), Središnja pitanja filozofije (The Central Questions of Philosophy, 1973), Filozofija u XX. stoljeću (Philosophy in the Twentieth Century, 1982), Ludwig Wittgenstein (1985), Thomas Paine (1988).

Citiranje:
Ayer, Alfred Jules. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4886>.