TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Pole, Reginald

Pole [p61595ul], Reginald, engleski teolog i humanist (Stourton Castle, Staffordshire, 3. III. 1500London, 17. XI. 1558). Kardinal i canterburyjski nadbiskup (1556). Suprotstavio se bratiću Henriku VIII. kada se rastavio od Katarine Aragonske i preuzeo vrhovno poglavarstvo nad Crkvom u Engleskoj. Gotovo cijelo razdoblje Henrikove vladavine proveo je izvan domovine, ponajviše u Italiji. Imenovan kardinalom 1536. i članom papinskoga povjerenstva za reformu Crkve, sudjelovao na Tridentskom koncilu (kojemu je neko vrijeme i predsjedavao, ali nije prodro svojim pomirljivim zamislima). Za vladavine Marije Tudor vratio se u Englesku kao papin legat (1553), kako bi Anglikansku crkvu pridobio pod papinu jurisdikciju. Pole je istaknuti humanist; njegovi spisi U obranu crkvenoga jedinstva (Pro ecclesiasticae unitatis defensione, 1536) i Reformacija Engleske (Reformatio Angliae, 1562), pisani izvrsnim latinskim jezikom, odnose se većinom na crkvenopolitička pitanja.

Citiranje:
Pole, Reginald. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49096>.