TRAŽI DALJE:
STRUKE:

politure

politure (lat. politura: glađenje, svjetlanje), otopine različitih smola u otapalima koja sadrže alkohole. Nanošenjem velikoga broja tankih slojeva politure, s pomoću kugle od vune presvučene lanenom krpom, na površini drva nastaje sjajna prevlaka (film) sa zatvorenim porama. Postupak zahtijeva mnogo vremena i pretpostavlja iskustvo i rutinu. Danas se primjenjuje samo u obrtničkim radionicama te restauraciji namještaja. Najpoznatije su politure: šelakove (otopine šelaka u špiritu), miješane (otopine šelaka i nitroceluloze u špiritu) i nitrocelulozne (otopine nitroceluloze i nekih drugih umjetnih smola u špiritu). Površine obrađene miješanim i nitroceluloznim politurama otpornije su na vodu i alkohol od površina obrađenih šelakovim politurama.

Citiranje:
politure. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49245>.