TRAŽI DALJE:
STRUKE:

presuda

presuda, vrsta zaključne sudske odluke kojom se u pravilu odlučuje o glavnom predmetu postupka, a iznimno i kojom se uskraćuje suđenje iz formalnih razloga. Presudom u kaznenom postupku optužba se odbija ili se optuženik oslobađa optužbe (liberatorna presuda) ili se proglašava krivim (kondemnatorna presuda); može se donijeti u razdoblju od otvaranja glavne rasprave do završetka kaznenoga postupka. Prema sadržaju presuda može biti meritorna (kojom se rješava glavni predmet postupka) ili formalna (procesna). Meritorna presuda sadrži odgovor na zahtjev za osudu koji je sadržan u optužbi, te na taj način rješava glavno pitanje kaznenoga postupka – postoji li kazneno djelo i krivnja optuženika te treba li mu izreći kaznu ili drugu mjeru. Meritorne su presude: presuda kojom se optuženik oslobađa optužbe i presuda kojom se proglašava krivim. Presuda kojom se optužba odbija formalna je presuda. Tu presudu sud izriče kada ne postoje procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje. U parničnom postupku, presuda je odluka kojom sud u pravilu odlučuje o osnovanosti zahtjeva koji se tiče glavne stvari i sporednih traženja. Ako je glavna rasprava održana pred vijećem, presudu donose predsjednik vijeća i članovi vijeća koji su sudjelovali na ročištu na kojem je glavna rasprava zaključena. Odmah nakon zaključenja glavne rasprave sud donosi presudu koju objavljuje sudac pojedinac ili predsjednik vijeća; u složenijim predmetima sud može odgoditi donošenje presude za petnaest dana. Presuda se u pravilu mora pismeno izraditi i otpremiti u roku od trideset dana od donošenja. Strankama se dostavlja ovjeren prijepis presude s uputom o pravu na pravni lijek. Pismeno izrađena presuda mora imati: uvod, izrjeku (dispozitiv) i obrazloženje. Izrjeka je središnji dio presude koji sadrži odluku o glavnim i sporednim pitanjima kaznenoga predmeta, odnosno o glavnim i sporednim traženjima u parničnom postupku. Obrazloženje presude posebno je važno kako bi se omogućila kvalitetna kontrola njezine pravilnosti na višem sudu.

Citiranje:
presuda. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 11. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50223>.