TRAŽI DALJE:
STRUKE:

procesor

procesor (engleski processor), uređaj ili drugo sredstvo kojim se ostvaruje kontrolirano odvijanje nekoga procesa, tj. odvijanje niza diskretnih koraka ili kontinuiranih promjena pri pretvorbi tvari, energije ili informacija.

U računalstvu, procesor je osnovni dio elektroničkog računala, koji izvodi računalni program, pa je danas osnovica cjelokupne informacijske i komunikacijske tehnologije (→ mikroprocesor). Uz središnji procesor, u računala se ugrađuju i neki specijalizirani procesori, primjerice procesor za obavljanje aritmetičkih operacija za brojeve s pomičnom točkom ili procesor za obavljanje ulazno-izlaznih funkcija. Posebnu skupinu procesora čine tzv. procesori signala.

U informatici, naziv procesor upotrebljava se za neke računalne programe, npr. za obradbu teksta služi procesor teksta, a za prevođenje programa nekog višega programskog jezika u strojni služi jezični procesor.

U šumarstvu, stroj za kresanje grana, piljenje, sortiranje i odlaganje drvnih sortimenata na stovarištu. Najčešće se upotrebljava pri sječi stabala u crnogoričnim šumama. Procesorom se radi na sječini (sastojina), traktorskom putu, šumskoj cesti i stovarištu.

Citiranje:
procesor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50514>.