TRAŽI DALJE:
STRUKE:

profil

profil (franc. < tal. profilo: obrub).

1. Lice, glava, predmet gledan sa strane (suprotno: en facesučelice); kontura oblika čela, nosa, usta i podbratka. – U slikarstvu se razlikuje potpun ili čist profil, poluprofil i tri četvrtine profila.

2. U tehnici općenito, obris poprečnoga presjeka nekoga predmeta, građevine i dr. U građevinarstvu, uzdužni profil prikaz je trase ceste ili neke druge prometnice s naznakama nadmorskih visina i drugih značajki na pojedinim mjestima; slobodni profil obris je prostora iznad prometnice, koji mora ostati slobodan radi nesmetana odvijanja prometa, prikazan u ravnini okomitoj na os prometnice.

3. U geologiji, dijagramski presjek na kojem je prikazana unutrašnja građa terena koji presijeca profilna linija. Kombinacijom geološke karte i profila postiže se dobra trodimenzijska slika geološke strukture nekoga predjela. Posebno su dojmljivi geološki profili građe visokoga gorja, npr. Alpa i Himalaje.

4. U strojarstvu, naziv za neke metalne proizvode dobivene vučenjem ili valjanjem (npr. čelični I-profil, U-profil, istokračni L-profil).

5. Skup karakterističnih obilježja, npr. neke osobe (psihološki, intelektualni profil), tvrtke i dr.

Citiranje:
profil. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50543>.