TRAŽI DALJE:
STRUKE:

propan

propan (prop[ilen] + [met]an), zasićeni plinoviti ugljikovodik, alkan, C3H8. Ima ga u nafti i prirodnom plinu, iz kojih se izolira u smjesi s butanom. Ta je smjesa pri povišenom tlaku kapljevina, naziva se ukapljeni naftni plin (engl. Liquified Petroleum Gas, LPG) i služi kao gorivo za industriju i za kućanstva, u koja se dostavlja u plinskim bocama pod tlakom od 20 do 25 bara. Krekiranjem propana dobiva se etilen, jedna od osnovnih petrokemijskih sirovina.

Citiranje:
propan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50665>.