Bach, Wilhelm Friedemann

Bach [bax], Wilhelm Friedemann, njemački skladatelj i orguljaš (Weimar, 22. XI. 1710Berlin, 1. VII. 1784). Najstariji sin i učenik Johanna Sebastiana, čiju tradiciju nastavlja kao izvanredan virtuoz i improvizator na orguljama. Kao skladatelj pripada sjevernonjemačkom stilskomu krugu (tzv. Empfindsamer Stil), ali u njegovim djelima ima pored ranoklasičnih obilježja i kasnobaroknih elemenata i naglašene, gotovo romantičarske izražajnosti. Glavna djela: simfonije, glasovirski koncerti, komorne skladbe, sonate, fantazije, preludiji, fuge i poloneze za glasovir, koralne predigre, kanoni i fuge za orgulje, crkvene kantate.

Citiranje:
Bach, Wilhelm Friedemann. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5088>.