STRUKE:

Pšeničnik, Srećko

Pšeničnik, Srećko, hrvatski političar (Pregrada, 10. XI. 1921Zagreb, 9. VIII. 1999). Studirao pravo u Zagrebu, Rimu i Padovi, a doktorirao političke znanosti na Katoličkom sveučilištu u Milanu. Nakon uspostave NDH bio je tajnik ministra pri poslanstvu NDH u Rimu i izaslanik za tisak. U emigraciji u Argentini oženio se Mirjanom Pavelić, kćerju A. Pavelića. Od 1981. bio je predsjednik Hrvatskoga oslobodilačkoga pokreta (HOP). Od 1985. u Torontu je uređivao časopis Nezavisna Država Hrvatska, što ga je, nakon povratka u Hrvatsku (1995), objavljivao 1996–99. i u Zagrebu.

Citiranje:
Pšeničnik, Srećko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50973>.