STRUKE:

Pufendorf, Samuel von

Pufendorf [pu:'fəndɔrf], Samuel von, njemački pravnik i povjesničar (Chemnitz, 8. I. 1632Berlin, 16. X. 1694). Profesor prirodnoga prava i prava naroda u Heidelbergu (1661–70) i Lundu (1670–77); jedan od preteča prosvjetiteljstva. Njegova djela O prirodnom i međunarodnom pravu (De iure naturae et gentium, 1672) i O dužnosti čovjeka i građanina prema prirodnomu pravu (De officio hominis et civis iuxta legem naturalem, 1673) značajna su za nastanak zasebne discipline prirodnoga prava i pravnu sistematiku i uživala su veliku popularnost. U djelu O stanju Njemačkoga Carstva (De statu imperii Germanici, 1667), objavljenome pod pseudonimom, kritički je prikazao njemački ustavni ustroj. Na dvoru švedskog kralja Karla XI. (1677–88) i bradenburškoga kneza izbornika Fridrika Vilima I. (1688–94) djelovao kao savjetnik i službeni historiograf te napisao nekoliko djela iz njemačke, švedske i europske povijesti.

Citiranje:
Pufendorf, Samuel von. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51044>.