Rabatta, Josip

Rabatta [raba'ta], Josip (Giuseppe, Joseph), austrijski general i senjski kapetan (Gorizia, oko 1550Senj, 31. XII. 1601). Odvjetak stare plemićke obitelji podrijetlom iz Firence, koja se u XIII. stoljeću preselila u Udine. Bio je savjetnik na dvoru nadvojvode Ferdinanda u Grazu, a 1596., obnašajući dužnost vicedomina (namjesnik za financije) Kranjske, na Ferdinandov je zahtjev obišao Pazinsku knežiju, potom je 1598–99. bio nadvojvodin izaslanik u Rimu i Veneciji za rješenje tzv. uskočkog pitanja, koje je izazivalo napetosti između Habsburške Monarhije i Mletačke Republike. Pošto je bilo dogovoreno da se uskoci presele u Otočac, bio je u prosincu 1600. imenovan nadvojvodinim povjerenikom u Senju. Uskocima je zabranjivao plovidbu izvan Senjskoga kanala, oduzimao im stečeni plijen, Mlečanima izručivao »venturine« (prebjege s mletačkog teritorija) i dao pogubiti uskočke vojvode M. Posedarskoga, Marka Margitića i Jurja Maslardu. Budući da je pokušao smaknuti i vojvodu Jurišu Sučića (Senjanin Juriša), izbila je pobuna Senjana, u kojoj je Rabatta bio ubijen, a do tada preseljeni uskoci vratili su se u Senj i svoju aktivnost nastavili sve do Madridskoga mira (1617). Kratkotrajno je posjedovao kaštel Kršan (1600), koji je pokušao ostaviti u nasljedstvo sinu Gasparu. Lik J. Rabatte i njegovu ulogu u rješavanju uskočkoga pitanja opisao je A. Šenoa u romanu Čuvaj se senjske ruke.

Citiranje:
Rabatta, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51348>.