TRAŽI DALJE:
STRUKE:

raboš

raboš (rovaš), uzdužno presječen štap na kojem su urezima zabilježeni podatci koje treba pamtiti, npr. dugovi, točnost kojih se utvrđuje uspoređivanjem ureza na objema polovicama. U Europi je bio u uporabi od srednjeg vijeka do XIX. st., posebice u mljekara, krčmara, pekara i mesara za robu davanu na vjeresiju. U Hrvatskoj su ih nekoć upotrebljavali pastiri za evidenciju ovaca, sira i vune, također kao kalendare (s jednostavnim urezima za svagdan, a posebnima za blagdane).

Citiranje:
raboš. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51358>.