TRAŽI DALJE:
STRUKE:

radiokemija

radiokemija (radio- + kemija), dio nuklearne kemije koji se bavi radioaktivnim tvarima i njihovom primjenom. Opća radiokemija proučava svojstva radioaktivnih elemenata, radionuklida i spojeva obilježenih radionuklidima te kemijske procese koji prate nuklearne pretvorbe. Primijenjena radiokemija bavi se dobivanjem i separacijom radionuklida, sintezom obilježenih radioaktivnih spojeva te metodama njihove primjene. Glavna obilježja po kojima se radiokemija razlikuje od ostalih kemijskih disciplina jesu prisutnost radioaktivnosti kao bitnoga svojstva tvari s kojom se radi, te specifične metode rada koje se nazivaju radiokemijskima. Neke od specifičnosti proizlaze iz potrebe da se često radi s takvim kemijskim sustavima u kojima su radioaktivne tvari prisutne u iznimno malim količinama. Ta vrlo mala koncentracija radioaktivne tvari može onemogućiti provedbu nekih uobičajenih kemijskih postupaka, jer mnoga svojstva tvari i karakteristike kemijskih reakcija ovise o masi reaktanata. Opisane teškoće mogu se izbjeći dodatkom prikladne neaktivne tvari koja se naziva nosač. Ako se kao nosač dodaje prirodni neaktivni izotop ili smjesa izotopa istog elementa, riječ je o izotopnom nosaču. Uloga je nosača da poveća koncentraciju iona koji su u otopini već prisutni kao reaktivna komponenta, pa se tada mogu nesmetano provesti mnoge reakcije u kojima ravnopravno sudjeluju i aktivni i neaktivni ioni. Nezgodna je strana nosača u tome što se njihovim dodatkom smanjuje specifična aktivnost. Od ostalih se specifičnosti radiokemijskih metoda ističe mogućnost da veće količine radioaktivnih tvari s velikom aktivnošću mijenjaju svojstva pod utjecajem vlastita zračenja, pa npr. njihova temperatura može biti viša od temperature okoliša, zatim pojava izotopne izmjene. Rukovanje radioaktivnim materijalom zahtijeva posebne radne i zaštitne postupke kao što su brzi rad s kratkoživućim radionuklidima, zbrinjavanje radioaktivnog otpada, zaštita od zračenja i dr.

Citiranje:
radiokemija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 12. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51488>.