Radoničić, Karlo

ilustracija
RADONIČIĆ, Karlo

Radoničić, Karlo, hrvatski liječnik (Trst, Italija, 15. XI. 1879Zagreb, 12. XI. 1935). Završivši studij medicine i specijalizaciju iz interne medicine u Beču, djelovao je kao klinički asistent u Beču i Innsbrucku. Godine 1919. osnovao u Zagrebu Medicinsku (Internu) kliniku koju je vodio do kraja života. Bavio se patofiziologijom jetre i patologijom sredoprsja; opisao je paradoksalno disanje kod kljenuti ošita (Radoničićev simptom). Bio je redoviti profesor Medicinskoga fakulteta, njegov dekan (1926–27. i 1930–32), rektor Sveučilišta u Zagrebu (1920–21), predsjednik Zbora liječnika Hrvatske (1927–30), dopisni član JAZU (od 1930) i veliki admiral Bokeljske mornarice.

Radoničić, Karlo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51553>.