TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Baden

Baden, povijesna njemačka država u zapadnom dijelu današnje savezne države Baden-Württemberg. Prvi poznati stanovnici Badena bili su Alamani, koji su u V. st. došli pod vlast Franaka. Baden je postao markgrofovija 1112. god. U XIII. i XIV. st. bio je podijeljen među različitim granama badenske dinastije. Ponovno ga je ujedinio Karlo Fridrik 1771. Nakon Napoleonova poraza Baden se pridružio Njemačkoj konfederaciji 1815. Tijekom revolucije 1848–49. u Badenu je izbio republikanski ustanak, koji je ugušila Pruska. Od 1871. Baden je dio Njemačkoga Carstva. Između 1934. i 1945. bio je administrativna jedinica Trećeg Reicha. God. 1945. sjeverni Baden (američka okupacijska zona) spojen je sa sjevernim Württembergom u jedinicu Württemberg-Baden, dok je južni Baden (francuska okupacijska zona) zadržao naziv Baden. God. 1951. od tih dviju pokrajina i pokrajine Württemberg-Hohenzollern stvorena je njemačka savezna država Baden-Württemberg.

Citiranje:
Baden. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5162>.