Ranković, Aleksandar

Ranković, Aleksandar, srpski političar (Draževac kraj Obrenovca, 28. XI. 1909Dubrovnik, 20. VIII. 1983). Završio je krojački zanat 1925. u Beogradu. Članom KPJ postao je 1928 (1937. došao je na čelo Pokrajinskoga komiteta KPJ za Srbiju, 1940. postao je član Politbiroa CK KPJ). Bio je u zatvoru (1929–35) zbog organiziranja proturežimskih aktivnosti. Za II. svjetskog rata bio je član Vrhovnoga štaba Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije te od 1943. i Predsjedništva AVNOJ-a, a nakon rata obnašao je najviše državne dužnosti: ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik vlade, odn. Saveznog izvršnoga vijeća (1946–63), te potpredsjednik države (1963–66). Bio je jedan od osnivača OZNA-e (1944) i središnja figura jugoslavenskog obavještajnog i sigurnosnog aparata. Na brijunskom plenumu CK SKJ 1966. pod optužbom za zloporabu položaja u Upravi državne bezbednosti (UDB) bio je smijenjen sa svih dužnosti te isključen iz SKJ.

Citiranje:
Ranković, Aleksandar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51805>.