Rask, Rasmus Christian

Rask [rasg], Rasmus Christian, danski filolog (Brændekilde, 22. XI. 1787Kopenhagen, 14. XI. 1832). Jedan od osnivača komparativne lingvistike. Proučavajući mnoge europske i orijentalne jezike, u povijesnim i suvremenim oblicima, otkrio je da se prema gramatičkim pravilima mogu svrstati po srodnosti. Već je u mladosti proučavao staronordijski jezik i sastavio prvu gramatiku islandskoga jezika te manje gramatike mnogih drugih europskih jezika, uključujući laponski. Bavio se i danskim jezikom te napisao pravopis i zagovarao uporabu danskoga gramatičkog nazivlja umjesto latinskoga. Danas je najpoznatiji po tome što je postavio temelje za poredbenopovijesno proučavanje jezika, a 1818. prvi je opisao pravilne promjene germanskih suglasnika, kojima se razlikuju od ostalih indoeuropskih jezika, poslije nepravedno nazvane Grimmovim zakonom. Glavno djelo: Istraživanje o podrijetlu staroga nordijskog ili islandskoga jezika (Undersøgelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse, 1818).

Citiranje:
Rask, Rasmus Christian. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51858>.