Ratković, Ivan Trnovac

Ratković, Ivan Trnovac, podmaršal u habsburškoj vojsci (Trnovac, Lika, 7. VIII. 1848Beč, 29. I. 1923). Nakon završene kadetske škole u Trstu stupio je 1863. u 1. graničarsku ličku pukovniju. Sudjelovao je u ratovima protiv Talijana i u austrougarskoj okupaciji BiH (1878). God. 1893. stekao je čin majora, 1894. plemstvo, a 1900. čin pukovnika. Od 1901. bio je zapovjednik 27. domobranske pukovnije u Sisku, a od 1904. zapovjednik 83. domobranske brigade u Zagrebu. God. 1906. bio je promaknut u čin general majora, a 1909. umirovljen u činu podmaršala.

Citiranje:
Ratković, Ivan Trnovac. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 2. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51939>.