TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Rawls, John

Rawls [rɔ:lz], John, američki filozof (Baltimore, 21. II. 1921Lexington, 24. XI. 2002). Doktorirao je filozofiju 1950. na Sveučilištu Princeton. Predavao je na mnogim uglednim sveučilištima, a od 1962. do umirovljenja 1991. na Harvardovu sveučilištu. Jedan je od najutjecajnijih političkih mislilaca XX. st. Bavio se filozofijom morala i teorijom pravednosti, proučavao je mogućnosti pravednog uređenja odnosa unutar složenih političkih zajednica i društava. U djelu Teorija pravednosti (A Theory of Justice, 1971) postavio je koncepciju uređenja društva koja se temelji na dva opća načela pravednosti: prvo, svaki pojedinac mora imati jednako pravo na najširu slobodu koja je usklađena s jednakom slobodom za druge; drugo, društvene i ekonomske nejednakosti valja urediti tako da budu od najveće moguće koristi za najmanje povlaštene i vezane uz položaje i službe koji su otvoreni svima pod uvjetom pravične jednakosti mogućnosti. Ostala važnija djela: Politički liberalizam (Political Liberalism, 1993) i Pravo naroda i preispitivanje ideje javnog uma (The Law of Peoples; with The Idea of Public Reason Revisited, 1999).

Citiranje:
Rawls, John. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52010>.