Ribeirão Preto

Ribeirão Preto [r:iβeir61469'u pre'tu], grad u jugoistočnome Brazilu, 210 km južno od São Paula; 604 682 st. (2010). Osnovan je 1856. Izgradnjom željezničkih veza (1883) ubrzan je razvoj industrije. Tekstilna (pamučne tkanine), prehrambena (preradba riže, mesa i dr.; destilerije alkohola, pivovare), farmaceutska, metalna (strojevi i dr.), drvna (pokućstvo) industrija; proizvodnja kemijskih sredstava za poljoprivredu. Ogranak Sveučilišta São Paulo; Opera (osnovana 1920).

Citiranje:
Ribeirão Preto. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52720>.