TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Ricœur, Paul

ilustracija
RICŒUR, Paul

Ricœur [ʀikœ:'ʀ], Paul, francuski filozof (Valence, 27. II. 1913Châtenay-Malabry, 20. V. 2005). Filozofiju diplomirao na Sorbonnei 1935. Bio je profesor na sveučilištima u Strasbourgu, Parizu (Nanterre), Louvainu i Chicagu. Primjenjivao je model tekstualnosti kao okvir analize značenja. Držao je da je ljudski razum uvjerljiv samo do razine implicitnoga korištenja struktura i strategija karakterističnih za tekstualnost. Ljudsko samorazumijevanje te sama povijest »fiktivni« su; oni su tek predmet proizvodnih učinaka imaginacije kroz interpretaciju. Za njega je ljudska subjektivnost ponajprije jezično određena i posredovana simbolima. »Problematika egzistencije« dana je u jeziku i razrađuje se kroz jezik i diskurse. Svoju metodu Ricœur je nazivao »hermeneutikom sumnje«, jer diskurs i otkriva i prikriva narav bitka/bića.

Kako je po osnovnoj postavci Ricœurove egzistencijalne hermeneutike svaka spoznaja o ljudskoj egzistenciji posredovana simbolima, književnost je, kao jedan od najznačajnijih simboličkih sustava, bila u središtu njegova interesa. Njegova je književna teorija pokušaj spajanja hermeneutičkoga razumijevanja sa strukturalističkom analizom jezika. U Živoj metafori (La métaphore vive, 1975) Ricœur je tumačio metaforu kao modus aktivnoga pridavanja obilježja, koji se može razumjeti jedino na razini dinamizma tekstnoga značenja. Vrijeme i pripovjedni tekst (Temps et récit, I–III, 1983–85) razrađuje odnos između vremena i pripovijedanja kao tri faze mimeze. Po Ricœuru, pripovjedno je osmišljavanje ili simbolizacija, tj. figuracija življenoga nesklada u pripovjedni sklad, svojstveno ljudskom iskustvu vremena, a to onemogućuje njegovo logično objašnjenje jer mu uvijek već prethodi. Djela: Karl Jaspers i filozofija egzistencije (Karl Jaspers et la philosophie de l’existence, 1947), Filozofija voljnoga (Philosophie de la volonté, I–III, 1950–60), O tumačenju: ogled o Freudu (De l’interprétation: essai sur Freud, 1965), Od teksta do djelovanja (Du texte à l’action, 1986), Sebstvo kao Drugo (Soi-même comme un autre, 1990), Biblijska hermeneutika (L’Herméneutique biblique, 2001).

Citiranje:
Ricœur, Paul. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52802>.