TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Robinson, Joan

Robinson [rɔ'binsən], Joan, britanska ekonomistica (Camberley, 31. X. 1903Cambridge, 5. VIII. 1983). Profesorica na Sveučilištu u Cambridgeu. Bavila se istraživanjem tržišta te o tome napisala djelo Ekonomija nesavršene konkurencije (The Economics of Imperfect Competition, 1933). S E. Chamberlinom smatra se osnivačem moderne teorije monopolne cijene. Priklonila se Keynesovu smjeru u ekonomskoj teoriji. U Ogledu o marksističkoj ekonomskoj teoriji (An Essay on Marxian Economics, 1942) nastoji utvrditi dodirne točke Marxova i Keynesova naučavanja. Problemima akumulacije bavi se u knjizi Akumulacija kapitala (The Accumulation of Capital, 1956). Ostala značajnija djela: Funkcija proizvodnje i teorija kapitala (Production Function and the Theory of Capital, 1955), Ogledi o teoriji ekonomskoga rasta (Essays in the Theory of Economic Growth, 1962), Ekonomske hereze (Economic Heresies, 1971), Doprinosi modernoj ekonomiji (Contributions to Modern Economics, 1978).

Citiranje:
Robinson, Joan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53093>.