STRUKE:

Rolla, Alessandro

Rolla [rɔ'l:a], Alessandro, talijanski skladatelj, violinist i violist (Pavia, 23. IV. 1757Milano, 14. IX. 1841). Karijeru je započeo kao violist u orkestru milanskoga kazališta La Scala, a 1792. postao je i njegovim dirigentom. Istodobno je djelovao i kao prvi violinist i dirigent u dvorskom orkestru potkralja E. de Beauharnaisa, a 1808–35. bio je prvi nastavnik violine i viole na novootvorenome milanskom Konzervatoriju. Oko 500 njegovih skladbi (12 simfonija, koncerti za violinu i orkestar, violu i orkestar i dr., dua, trija, kvarteti, kvinteti i seksteti) podjednako pripadaju talijanskoj tradiciji instrumentalne glazbe kao i stilu bečke klasike. Napisao je i mnogobrojne pedagoške vježbe za violinu.

Citiranje:
Rolla, Alessandro. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53265>.