STRUKE:

Saadja ben Josef

Saadja ben Josef (arap. Sa‘adyāh ben Yūsuf al-Fayyūmī [sa63308adja:' ~ ju:su'f ~ fajju:'mi:]), židovski vjerski filozof (Dilaz u al-Fajjumu, Egipat, 882Sura Babilonska, 942). Školovao se u Egiptu, gdje je sastavio hebrejsko-arapski rječnik, potom djelovao u Palestini i Babilonu; ondje je 928. bio imenovan nadstojnikom (gaon) surske ješive. Njegov prijevod Staroga zavjeta na arapski još je u uporabi; u biblijske komentare, osobito knjige Postanka, uveo je načela sukladna duhu grčko-arapske retorike. Sastavio je molitvenik Red (Siddur), u kojem je uz ukupne molitve te odgovarajuće upute i propise uključio i svoje liturgijske pjesme (pijute). U glavnom filozofskom djelu, Knjiga o vjerovanjima i mnijenjima (Kitāb al-amānāt wa ’l-i‘tiqādāt, 935), nastojao je rabinska naučavanja o Tori uskladiti s helenističkom filozofijom i racionalizmom islamske teološke škole.

Citiranje:
Saadja ben Josef. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53852>.