Sahagún, Bernardino de

Sahagún [sa∙aγu'n], Bernardino de (pravo prezime Ribeira), španjolski filolog i povjesničar (Sahagún, prije 1500México, 23. X. 1590). Djelovao je u Meksiku kao franjevački misionar od 1529. Svladavši nekoliko inačica jezika nahuatl, posvetio se podučavanju aztečke djece španjolskom i latinskom jeziku te katoličkom vjeronauku. Nakon dugogodišnjih istraživanja vjera tamošnjih Indijanaca i njihove svagdašnjice, objavio je u dvanaest knjiga Opću povijest Nove Španjolske (Historia general de las cosas de la Nueva España, 1569; poznata je pod nazivom Firentinski kodeks), usporedni prikaz tih vjera i zajednica i kršćanske vjere i zajednice. Djelu je pridodao nahuatlansku gramatiku i rječnik. Napisao je i veći broj kraćih djela te preveo pjesme pokorenih Azteka o njihovu viđenju španjolskih osvojenja i raspada vlastite države pod naslovom Očima pobijeđenih (Visión de los vencidos).

Citiranje:
Sahagún, Bernardino de. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53998>.