STRUKE:

Scheidemann, Philipp

Scheidemann [šại'dəman], Philipp, njemački političar (Kassel, 26. VII. 1865Kopenhagen, 29. XI. 1939). Socijaldemokrat. Karijeru je započeo kao novinar. Od 1903. zastupnik u Reichstagu. Premda je 1914. glasovao za ratne kredite, potkraj I. svjetskog rata vodio je kampanju da se sklopi kompromisni mir s Antantom. Kao ministar bez lisnice bio je član vlade Maksimilijana Aleksandra Fridrika Vilima (Max von Baden) te F. Eberta (1918–19). Nakon izbijanja Revolucije u studenom 1918. proglasio je 9. XI. 1918. Njemačku Republiku. Kao član koalicije Socijaldemokratske stranke i građanskih stranaka radio je na suzbijanju polit. djelovanja radikalne ljevice. Premda je nakon uspostave Weimarske Republike bio izabran za njezina prvoga državnog kancelara, dao je ostavku u znak protesta protiv Versailleskoga ugovora (1919). Potom je bio gradonačelnik Kassela (1920–25) i član Reichstaga (1920–33). Nakon dolaska nacista na vlast emigrirao je 1933. u Dansku.

Citiranje:
Scheidemann, Philipp. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54843>.