STRUKE:

Schönlein, Johann Lukas

Schönlein [šø:'nlain], Johann Lukas, njemački liječnik (Bamberg, 30. XI. 1793Bamberg, 23. I. 1864). Jedan od osnivača njemačke kliničke medicine. Medicinu studirao u Landshutu i Würzburgu, gdje je bio promoviran 1816. Bio je profesor kliničke medicine u Würzburgu i Zürichu, a 1839–59. u Berlinu. Opisao je reumatsku purpuru, koja se danas naziva Schönleinova bolest. Otkrio je uzročnika favusa (→ favus), odijelio trbušni tifus od pjegavca, te uveo u medicinu nazive hemofilija i tuberkuloza.

Citiranje:
Schönlein, Johann Lukas. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54964>.