STRUKE:

Schumpeter, Joseph Alois

ilustracija
SCHUMPETER, Joseph Alois

Schumpeter [šu'mpi:təɹ], Joseph Alois, američki ekonomist austrijskog podrijetla (Triesch, danas Třešt’, Češka, 8. II. 1883Taconic, SAD, 8. I. 1950). Doktorirao je ekonomiju u Beču 1906. Bio je profesor političke ekonomije u Černivcima (1909), Grazu (1911–18), Bonnu (1925–32), a 1932–50. na Harvardovu sveučilištu u SAD-u. Bio je ministar financija (1919–20) u austrijskoj vladi. Jedan je od najistaknutijih ekonomista XX. st. Iako je bio obrazovan u tradiciji neoklasične ekonomske škole, izgradio je vlastito teorijsko stajalište, uzimajući pritom u obzir povijesne i socijalne čimbenike te inherentnu nestabilnost kapitalističkih institucija. Bavio se pretežno problemima poslovnih ciklusa i gospodarskog razvoja te poviješću ekonomske misli. Prvu formulaciju svojih teorijskih stajališta dao je u knjizi Teorija gospodarskoga razvoja (Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, 1912), u kojoj nastojanja poduzetnika da inovacijama stvore pogodnu priliku za rast profita vidi kao glavnu pokretačku snagu kapitalizma. Bio je skeptičan u pogledu dugoročnih izgleda održivosti kapitalizma i njegove otpornosti prema birokratizaciji, smatrajući da monopolistički položaj velikih privatnih korporacija i državnih intervencija u privredi sputavaju konkurenciju inovativnih poduzetnika. Najveći prinos ekonomskoj analizi dao je u djelima iz povijesti ekonomske misli u kojima je paralelno rasvijetlio tijekove teorijske misli te realne tijekove povijesnoga razvoja. Glavna djela: Epohe povijesti dogmi i metoda (Epochen der Dogmen- und Methodengeschichte, 1914), Poslovni ciklusi (Business Cycles, I–II, 1939), Kapitalizam, socijalizam i demokracija (Capitalism, Socialism and Democracy, 1942), Deset velikih ekonomista: od Marxa do Keynesa (Ten Great Economists: From Marx to Keynes, 1951), Povijest ekonomske analize (History of Economic Analysis, 1954).

Citiranje:
Schumpeter, Joseph Alois. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55009>.