TRAŽI DALJE:
STRUKE:

sekunda

sekunda (prema lat. secunda: druga).

1. Mjerna jedinica vremena (znak s), osnovna jedinica Međunarodnoga sustava jedinica. Naziv potječe od podjele sata i stupnja na manje dijelove (lat. pars minuta secunda, drugi manji dio). Definirana je trajanjem 9 192 631 770 perioda zračenja što odgovara prijelazu između dviju hiperfinih razina osnovnoga stanja cezijeva izotopa 133Cs na temperaturi 0 K. Svojedobno je sekunda bila definirana kao 86 400-ti dio srednjega Sunčeva dana, a poslije kao određeni dio tropske godine (→ kutna sekunda).

2. Glazbeni interval između dvaju susjednih stupnjeva dijatonske ljestvice. Mala sekunda sastoji se od jednoga polustepena, a velika od jednoga cijelog stepena. Obje, a pogotovo mala sekunda, smatraju se disonantnim intervalima koji se moraju riješiti u konsonantni, no u glazbi XX. st. njihova je primjena samostalnija. Obrat sekunde je septima.

Citiranje:
sekunda. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55255>.