TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Selberg, Atle

Selberg [se'lbə:ɹg], Atle, američko-norveški matematičar (Langesund, 14. VI. 1917Princeton, 6. VIII. 2007). Studirao i doktorirao (1943) na Sveučilištu u Oslu, gdje je radio do 1947. U Princetonu (SAD), gdje je od 1949. bio stalni član Instituta za napredne studije, a od 1951. redoviti profesor. Dobio je Fieldsovu medalju (1950) za radove na nultočkama Riemannove zeta-funkcije, u kojima je dokazao da pozitivni dio zadovoljava tzv. Riemannovu hipotezu. Potpun dokaz, tj. da prema Riemannovoj hipotezi realni dio ima vrijednost 1/2, nije do danas izveden, iako je poznato da prvih 1,5 milijardi rješenja zadovoljavaju taj uvjet. Za doprinos razvoju teorije brojeva i diskretnih grupa dobio je Wolfovu nagradu (1986).

Citiranje:
Selberg, Atle. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 12. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55273>.