STRUKE:

selište, kmetsko

selište, kmetsko (latinski sessio colonicalis), seljački posjed koji je vlastelin davao kmetu na uživanje. Sastojalo se od unutarnjega ili kućnoga zemljišta (fundus intravillanus, sessio domalis), pod kojim se razumijevala kuća s dvorištem, gosp. zgradama i kućnim vrtom u samom selu, i od vanj. zemljišta ili pripadnosti (fundus extravillanus, s. appertinentiae), oranice i livada izvan sela. Površina intravillana za cijelo selište određena je urbarijalnim zakonom na 1 jutro (jugerum), a extravillana prema raspoloživosti i plodnosti tla, za različite županije različita, i to za oranice 12 do 40 jutara, a za livade 5 do 10 kosaca (falcastrum). Po broju kmetskih selišta, a ne po veličini površina, procjenjivala se vrijednost feud. posjeda. Selište je bilo osnovna mjera svih oblika feud. rente te osnovna jedinica na temelju koje je vlastelin ostvarivao svoja vlasnička prava nad zemljom i kmetovima.

Citiranje:
selište, kmetsko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55299>.