Shaffer, Peter

Shaffer [šæ'fə], Peter, engleski dramatičar (Liverpool, 15. V. 1926grofovija Cork, Irska, 6. VI. 2016). Studirao povijest na Sveučilištu u Cambridgeu. Kao kazališni pisac afirmirao se dramom Klavirske vježbe za pet prstiju (Five Finger Exercises, 1960), o sukobu unutar engleske građanske obitelji, osvjetljujući ih sa stajališta kućnoga učitelja glasovira. Brechtovu epskomu kazalištu blizak je u povijesnoj drami Kraljevski lov na Sunce (The Royal Hunt of the Sun, 1964), o sukobu dviju kultura (španjolskih osvajača i Inka) i čovjekovu odnosu prema Bogu. Značajan uspjeh postigao je dramama Equus (1973; film u režiji S. Lumeta, 1977), o odnosu psihoanalitičara i njegova pacijenta opsjednutoga konjima, tj. o smislu podčinjavanja iracionalnoga racionalnomu, te Amadeus (1980; film u režiji M. Formana, 1984), o odnosu nesvjesnoga genija (Mozart) i zavidnoga nekreativnog znalca (Salieri). Popularnost su mu priskrbila i djela Crna komedija (Black Comedy, 1966) te Letice i Ljublist (Lettice and Lovage, 1988). Umro je tijekom putovanja u Irsku.

Citiranje:
Shaffer, Peter. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55647>.