STRUKE:

Sonnenfels, Joseph von

Sonnenfels [zɔ'nənfɛls], Joseph von, austrijski pravnik (Nikolsburg, danas Mikulov, Češka, 1732. ili 1733Beč, 25. IV. 1817). Studirao pravo u Beču 1754–56. Od 1763. profesor političko-kameralnih znanosti u Beču; dvaput rektor Bečkoga sveučilišta. Predsjednik austrijske Akademije (1810–17). Sonnenfels je s J. H. G. von Justijem središnja osoba austrijske kameralistike; zagovornik prosvjetiteljstva. Obnašao je više visokih upravnih službi u Austriji. Napisao rad O ukidanju torture (Ueber die Abschaffung der Tortur, 1775) te utjecao na ukidanje torture (1776) i reformu kaznenoga sustava Habsburške Monarhije. Njegovo djelo Temeljna načela znanosti o policiji, trgovini i financijama (Grundsätze der Polizey- Handlung- und Finanzwissenschaft, I–III, 1765–72) bilo je propisani udžbenik u Austriji i Ugarskoj do 1848., a koristilo se i na Političko-kameralnom studiju u Varaždinu i Zagrebu. Sljednici su mu bili A. A. Barić i F. Lehnau. Pisao također pjesme, drame i kazališne kritike.

Citiranje:
Sonnenfels, Joseph von. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=57168>.