STRUKE:

sredstva za proizvodnju

sredstva za proizvodnju, dio društvenog bogatstva koji služi za proizvodnju dobara i usluga. Sastoje se od materijalnih sredstava, uređaja i programa, primjenom kojih se u određenom tehnol. procesu od različitih objekata, promjenom njihovih svojstava, dobivaju određeni proizvodi i usluge. U tom smislu razlikujemo sredstva za rad i predmete rada, premda u suvremenim uvjetima, zbog sve većega udjela nematerijalnih proizvoda i procesa u proizvodnji, ta razlika postupno gubi značenje. Sredstva za proizvodnju mogu se još podijeliti na prirodna (zemlja, minerali, voda, plinovi, biljke, divlje životinje i sl.) i proizvedena sredstva (strojevi, tvorničke građevine, uređaji, patenti, računalni programi i sl.). Proizvedena sredstva prethodnom proizvodnjom dobivaju posebna svojstva koja im omogućavaju da posluže u proizvodnji novih proizvoda i usluga. U sredstva za proizvodnju svrstavaju se i veliki tehnol. sustavi (transportni, energetski, komunikacijski i sl.), iako u pravilu služe i u proizvodne i u potrošne svrhe. Budući da se sredstva za proizvodnju uporabom postupno ili jednokratno troše, jedan se dio tekuće proizvodnje uvijek mora sastojati od sredstava za proizvodnju namijenjenih zamjeni onih istrošenih. Usavršavanje sredstava za proizvodnju i povećanje njihove raznovrsnosti nazivamo tehn. napretkom.

Citiranje:
sredstva za proizvodnju. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 15. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=57615>.